LINN  
GJØRVAD ANDRESEN
KOGNITIV ATFERDSTERAPEUT
Jeg drives av et genuint ønske om å hjelpe mennesker med 
å få det bedre i sine liv
Jeg har i mange år brukt kunnskap, og det å skape gode relasjoner mellom meg og de jeg jobber med, som hovedelementer i min filosofi som terapeut.

I de innledende timene legger jeg vekt på kartlegging som gjøres på en grundig og strukturert måte, for å kunne yte den mest effektive og korrekte typen terapi. Det å lytte og forstå, er også selvfølgelig veldig viktige elementer i min tilnærming som terapeut.

DANK, som de fleste av oss forbinder med: "det å drive dank", betyr i nåtidens samfunn: kvalitet,- til fingerspissene! Dette er en av flere grunner til at det nye navnet på mitt foretak nå er byttet til DANK terapi.

Jeg er utdannet kognitiv atferdsterapeut, og har en bachelor i atferdsvitenskap (vernepleier).
Jeg har også jobbet mange år som helsepersonell i hjemmesykepleien, og på behandlingsinstitusjoner som Vangseter hvor jeg utviklet hele det faglige behandlings-opplegget for klienten og hadde individual terapi & gruppeterapi, undervisning på Stiftelsen P22, og nå holder jeg undervisning og har individual terapi på institusjonen Vendepunktet. 
Jeg har i tillegg bygget opp egen poliklinisk avdeling i Oslo, der jeg tar i mot personer for individuell terapi og fungerer som ettervern for personer fra institusjonen Vendepunktet.

Fagområder jeg har spesialisert meg på er: rus, angst og depresjon. 
Jeg har et også et helt spesielt fokus på pårørende, både personlig og profesjonelt. Dette fordi pårørende er en glemt ressurs som lider med den de er glad i. Pårørende er en stor bidragsyter til tilfrisking. 

Utifra de mange tilbakemeldinger jeg har mottatt i fra klienter jeg har jobbet med gjennom årenes løp har gitt meg en trygghet på at det jeg gjør gir positive & varige bedringer i menneskers liv, at den gode alliansen mellom meg og klient er helt essensiell, og at min filosofi om bruk av kunnskapsformidling som behandlingsmetode, har gitt mange positive resultater, ved at mange mennesker har fått varige bedringer i sine liv etter vi har jobbet sammen. Dette gir jo meg selvfølgelig en ekstra boost til å fortsette videre med å gjøre det jeg kan aller best:-)

Jeg ønsker avslutningsvis å tillegge at erfaring og mitt genuine engasjement, nå også har gitt meg en posisjon til å kunne bidra innen "krise-håndtering" innen diverse saker. Jeg bruker da min bakgrunn og struktur til raskt å finne gode løsninger, og handlinger. Dette kan igjen bidra til livreddende arbeid. 


"Hold ut, det blir bedre"
        - Linn

Jeg nåes på telefon 94 00 82 32 
eller send meg gjerne en mail​​​​​​​​​​​​​​
 DANK original

Følelser er vårt kompass for å navigere oss her i livet. Da man også vet er at det er tankene som styrer følelseslivet vårt så fikk jeg raskt tro på bruken av audiovisuell kunnskapsformidling ville kunne bidra til å vekke enda flere følelser rundt budskapene jeg ønsker å formidle. Videre så er det også "evidence basert" at man er mere åpen for nyttig kunnskap, om flere følelser er satt i sving hos den enkelte. 

Jeg er sikker på at dette vil kunne bidra til at mine budskap vil bli bedre og kraftigere presentert på en så sunn og god måte til tilfrisking som mulig, med varige resultater. 

Passion is everything !

DANK original er en gruppe med forskjellige kreative talenter, som etter egne karrierer innen diverse typer media, gikk sammen for å utvikle visuell kommunikasjon og audiovisuelle presentasjoner på et helt nytt nivå innen helsesektoren. 

De har et høyt fokus på konsept, innhold og relevanse, samt kraftfulle og oppsiktsvekkende visuell kommunikasjon som helsesektoren aldri har sett lignende. 
Grunnleggeren av DANK original er utdannet Art Director fra London og San Francisco, og har samtidig en spesiell interesse for det å bringe disse to forskjellige yrker sammen. Dette både av personlige, men også profesjonelle årsaker. Ingenting er tilfeldig, og hver detalj har en positiv mening. Etter årevis med et overflod av bilder, utrykk og tekster uten innhold eller retning, så produserer DANK original også alt materialet selv. Med personlig grunner, og i en bransje som aldri har gitt rom for kreative virkemidler ser DANK original en nisje for å bidra til å hjelpe enda flere mennesker til å få det enda bedre i sine egne liv. Det er det vi alle brenner for !

Det var da jeg forstod at dette også var helt riktig for meg, og mine klienter. Derfor valgte jeg og følge min magefølelse: Å bringe mitt virke som terapaut inn som en del av DANK original. 

"you should feel the message". 
Fengslende 
Helsehjelp

"Universets moral er med oss"
Vi var tre personer som etablerte foreningen Fengslende helsehjelp, da vi selv opplevde at med-stifter ikke fikk den helsehjelpen han hadde krav på 
i fengselet. 

Det vi fort fant ut var at det var ekstreme, grenseløse og fatale utfall som foregikk daglig, men uten noen form for regulert innsyn eller tilsyn. Da skjønte vi at noen måtte gjøre noe for å avsløre grusomhetene, og bedre tilbudet til syke innsatte. Da valgte vi å etablere foreningen Fengslende helsehjelp, og vi har allerede lykkes i det første steget vi forstod var avgjørende, som var å avsløre hva som foregikk bak murene. 

Etter lengre tids arbeid så kom også "media stormen", som i tillegg ga de aller fleste her i landet innsyn i hva som faktisk foregår bak murene i et av verdens rikeste land. Men vi har mye å jobbe med videre, og vi er fortsatt langt ifra ferdig med å stå opp mot den urett som syke innsatte opplever på daglig basis.

En av oss har en Bachelor in Fine Arts (Art Director), og flere år i dette systemet som en alvorlig syk innsatt, og de to andre har helsefaglig bakgrunn, der en i tillegg er utdannet kognitiv atferdsterapeut.​​​​​​​

Vi skal avsløre, hjelpe, og endre dette systemet i riktig retning. Slik at flere får den hjelpen de har krav på i henhold til pasient, og bruker-rettighetsloven. 

Jeg gjennomfører mine konsultasjoner
på  telefon, online eller mitt kontor.