LINN  
GJØRVAD ANDRESEN
KOGNITIV ATFERDSTERAPEUT
Jeg drives av et genuint ønske om å hjelpe mennesker med 
å få det bedre i sine liv
Jeg har i mange år brukt kunnskap, og det å skape gode relasjoner mellom meg, og de jeg jobber med, som hovedelementer i min filosofi som terapeut.

I de innledende timene legger jeg vekt på kartlegging som gjøres på en grundig og strukturert måte, for å kunne yte den mest effektive og korrekte typen terapi. Det å lytte, og forstå er viktige elementer i min tilnærming som terapeut.

Jeg er utdannet kognitiv atferdsterapeut, og har en bachelor i atferdsvitenskap (vernepleier).
Har også jobbet mange år som helsepersonell i hjemmesykepleien, og på behandlingsinstitusjonen Vangseter. Der jobbet jeg med individual terapi, gruppeterapi, samt utviklet det faglige behandlings-opplegget for klientene. 
Jeg underviser, og har bygget opp et poliklinisk tilbud i Oslo for mennesker som trenger hjelp. 

Fagområder jeg har spesialisert meg på er: rus, angst og depresjon. 
Jeg har også et helt spesielt fokus på pårørende, både personlig og profesjonelt. Dette fordi pårørende er en glemt ressurs som lider med den de er glad i. De pårørende kjenner den som er syk best, og er en stor bidragsyter til tilfrisking. 

Jeg nåes på telefon 94 00 82 32 
eller send meg gjerne en mail​​​​​​​​​​​​​​
DANK original

Følelser er vårt kompass for å navigere oss her i livet. Jeg fikk derfor raskt tro på at audiovisuell kunnskaps-formidling ville kunne bidra til å vekke flere av våre følelser rundt budskapene jeg ønsker å formidle. 

Det skulle også vise se seg at personene i DANK original delte samme syn på hva som trengs for å levere "på høyt nivå";

Passion is everything !

Jeg har rikelig med kunnskap og lang erfaring innen det å jobbe med mennesker gjennom bruk av Kognetiv adferdsterapi. Det man vet er at det er tankene som styrer følelseslivet vårt, og ved å bidra med kunnskap om det forskjellige personer har vansker med, gir dem det verktøyet som man trenger for å sette resten av bitene sammen selv.

Så derfor valgte jeg å følge min magefølelse om det å bringe mitt virke som terapaut inn som en del av DANK original. 
Fengslende 
Helsehjelp

"Universets moral er med oss"
Vi var tre personer som etablerte foreningen Fengslende helsehjelp, da vi selv opplevde at medstifter ikke fikk den helsehjelpen han hadde krav på i fengselet. 

Det vi fort fant ut var at det var ekstreme, grenseløse og fatale utfall som foregikk daglig, men uten noen form for regulert innsyn eller tilsyn. Da skjønte vi at noen måtte gjøre noe for å avsløre og bedre tilbudet til syke innsatte, og da startet foreningen Fengslende helsehjelp.

En av oss har en Bachelor in Fine Arts (Art Director), og flere år i dette systemet som en alvorlig syk innsatt, og de to andre har helsefaglig bakgrunn, der en i tillegg er utdannet kognitiv atferdsterapeut.​​​​​​​

Vi skal avsløre, hjelpe, og endre dette systemet i riktig retning. Slik at flere får den hjelpen de har krav på i henhold til pasient, og brukerrettighetsloven. Jeg gjennomfører mine konsultasjoner
på  telefon, online eller mitt kontor.