LINN  
GJØRVAD ANDRESEN
KOGNITIV ATFERDSTERAPEUT
Jeg drives av et genuint ønske om å hjelpe mennesker med 
å få det bedre i sine liv
Jeg har i mange år brukt kunnskap, og det å skape gode relasjoner mellom meg og de jeg jobber med, som hovedelementer i min filosofi som terapeut.

I de innledende timene legger jeg vekt på kartlegging som gjøres på en grundig og strukturert måte, for å kunne yte den mest effektive og korrekte typen terapi. Det å lytte, og forstå, er også viktige elementer i min tilnærming som terapeut.

Jeg er utdannet kognitiv atferdsterapeut, og har en bachelor i atferdsvitenskap (vernepleier).
Jeg har også jobbet mange år som helsepersonell i hjemmesykepleien, og på behandlingsinstitusjonen Vangseter. Der jobbet jeg med individual terapi, gruppeterapi, samt utviklet det faglige behandlings-opplegget for klientene. 

DANK, som de fleste av oss forbinder med: "det å drive dank", betyr i nåtidens samfunn: kvalitet,- til fingerspissene! Dette er en av flere grunner til at det nye navnet på mitt foretak nå er byttet til DANK terapi.

Fagområder jeg har spesialisert meg på er: rus, angst og depresjon. 
Jeg har også et helt spesielt fokus på pårørende, både personlig og profesjonelt. Dette fordi pårørende er en glemt ressurs som lider med den de er glad i. De pårørende er en stor bidragsyter til tilfrisking. 

Utifra de mange tilbakemeldinger jeg har mottatt i fra klienter jeg har jobbet med gjennom årenes løp, har jeg fått en trygghet på at det jeg gjør gir positive resultater. At den gode relasjonen, og alliansen, mellom meg og klient er helt essensiell, og at min bruk av kunnskaps-formidling om den enkeltes behov gjør at mennesker får varige bedringer i sine liv.

Jeg ønsker avslutningsvis å tillegge at erfaring og mitt genuine engasjement, nå også har gitt meg en posisjon til å kunne bidra innen "krise-håndtering" innen diverse saker. Jeg bruker da min bakgrunn og struktur til raskt å finne gode løsninger, og handlinger. Dette kan igjen bidra til livreddende arbeid. 


"Hold ut, det blir bedre"
        - Linn

Jeg nåes på telefon 94 00 82 32 
eller send meg gjerne en mail​​​​​​​​​​​​​​
 DANK original

Følelser er vårt kompass for å navigere oss her i livet. Da man også vet er at det er tankene som styrer følelseslivet vårt, så fikk jeg raskt tro på at audiovisuell kunnskapsformidling ville kunne bidra til å vekke enda flere følelser rundt de budskapene jeg ønsker å formidle. 

Passion is everything !

DANK original hadde også, som meg selv, denne "sayingen" internt. Da valgte jeg å følge min magefølelse,
om det å bringe mitt virke som terapaut inn som en del av DANK original: - "you should feel the message".
Fengslende 
Helsehjelp

"Universets moral er med oss"
Vi var tre personer som etablerte foreningen Fengslende helsehjelp, da vi selv opplevde at med-stifter ikke fikk den helsehjelpen han hadde krav på 
i fengselet. 

Det vi fort fant ut var at det var ekstreme, grenseløse og fatale utfall som foregikk daglig, men uten noen form for regulert innsyn eller tilsyn. Da skjønte vi at noen måtte gjøre noe for å avsløre grusomhetene, og bedre tilbudet til syke innsatte. Da valgte vi å etablere foreningen Fengslende helsehjelp, og vi har allerede lykkes i det første steget vi forstod var avgjørende, som var å avsløre hva som foregikk bak murene. 

Etter lengre tids arbeid så kom også "media stormen", som i tillegg ga de aller fleste her i landet innsyn i hva som faktisk foregår bak murene i et av verdens rikeste land. Men vi har mye å jobbe med videre, og vi er fortsatt langt ifra ferdig med å stå opp mot den urett som syke innsatte opplever på daglig basis.

En av oss har en Bachelor in Fine Arts (Art Director), og flere år i dette systemet som en alvorlig syk innsatt, og de to andre har helsefaglig bakgrunn, der en i tillegg er utdannet kognitiv atferdsterapeut.​​​​​​​

Vi skal avsløre, hjelpe, og endre dette systemet i riktig retning. Slik at flere får den hjelpen de har krav på i henhold til pasient, og bruker-rettighetsloven. 

Jeg gjennomfører mine konsultasjoner
på  telefon, online eller mitt kontor.